บริษัทเปิดให้มีระบบคลังสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทีมงานจัดจำหน่าย THE TEAM เมื่อมีลูกค้านอกเขตพื้นที่ที่ตนสต็อคสินค้า

Warehouse มี 2 ประเภท

 1. Warehouse ของบริษัท – รับยอดโอนจากทีมงานเท่านั้น ตามราคาของทีมงาน ไม่สามารถโอนค่าคอมมิชชั่นกลับให้ทีมงานได้
 2. Warehouse ทีมงานVIP – รับยอดโอนได้ทั้งจากลูกค้าโดยตรง เป็นยอดเงินเต็มจำนวน แล้วจึงคืนส่วนต่างค่าคอมมิชชั่นให้กับทีมงาน ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน หรือรับยอดโอนจากทีมงานในราคาทีมงาน
 • ผู้สามารถสั่งสินค้าในระบบ Ware House ได้จะต้อง เป็นทีมงาน THE TEAM ที่เคยเปิดบิล รวม 6 ลังในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง และยังคง active เป็นช่วงเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ของวันที่จะใช้สิทธิ์Ware House

  การรับผลกำไรจะเป็นการรับผ่านส่วนลด โดยบริษัทจัดให้มีรหัสคูปองในการสั่งซื้อสินค้าผ่านเวปไซค์บริษัท
  โดยทีมงานจากจะเป็นผู้รับเงินโดยตรงจากลูกค้าของตนแล้วจึงทำการสั่งซื้อในระบบเวปไซค์ของบริษัท และโอนเงินเข้าบริษัทตามการสั่งซื้อที่ได้รับส่วนลดจากการกรอกคูปองแล้ว หลังจากนั้นบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งสินค้าให้ตามการสั่งซื้อผ่านเวปไซค์
  บริษัทออกบิลตรงตามจำนวนเงินที่รับจริงเข้าบริษัทเท่านั้นให้ทีมงานผู้สั่งซื้อผ่านเวปไซค์เท่านั้นมิใช่ให้ผู้รับสินค้า
  ใบปะหน้าพัสดุสินค้า จะมีเพียงรายละเอียดการจัดส่งแต่ไม่มีรายละเอียดราคาสินค้า

 • กรุณาติดต่อบริษัทหรือแม่ทีมเพื่อรับคูปอง Ware House
Add Friend ggracegg
Add Friend phimbeautysuccess
Add Friendjulalak_le
Add Friend jaidee88
Add Friend kornnikarthewie
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทสำนักงานยุโรป
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทสำนักงานประเทศไทย

หากบริษัทพบเห็นว่ามีการทุจริตไม่ซื่อสัตย์จากระบบดังกล่าว บริษัทจะดำเนินคดีเรียกร้องค่าเสียหายตามความจริงทุกประการ