ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ

Distributor/Importer

สต็อค 50 ลังเวลา 60 วัน กาแฟ 1 ลังรับ 1.2 วัน

Premium Dealer

สต็อค 30 ลังเวลา 60 วัน กาแฟ 1 ลังรับ 2 วัน

Dealer

สต็อค 12 ลังเวลา 60 วัน กาแฟ 1 ลังรับ 5 วัน

Premium Retailer

สต็อค 6 ลังเวลา 60 วัน กาแฟ 1 ลังรับ 10 วัน

Retailer

สต็อค 3 ลังเวลา 60 วัน กาแฟ 1 ลังรับ 20 วัน

แอน (Thatchakorn Nyland)
Norway
Ketchadapha Lande
Brønnøysund Norway
Add Friend ketchadapha
Arisa Oye (สา)
Bergen Norway
Add Friend Arisa
Varitsara Thomassen
Roa Norway
Add Friend Varitsara78
Phawadee Phuang Lia (ภา)
Kongsberg norway
Add Friend pizzapa22
Onanong Iversen
Brønnøysund Norway
Add Friend onanong-01
Khemporn Phonsing
Oslo Norway
Add Friend khemphonsing