ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ

Distributor/Importer

สต็อค 50 ลังเวลา 60 วัน กาแฟ 1 ลังรับ 1.2 วัน

Premium Dealer

สต็อค 30 ลังเวลา 60 วัน กาแฟ 1 ลังรับ 2 วัน

Dealer

สต็อค 12 ลังเวลา 60 วัน กาแฟ 1 ลังรับ 5 วัน

Premium Retailer

สต็อค 6 ลังเวลา 60 วัน กาแฟ 1 ลังรับ 10 วัน

Retailer

สต็อค 3 ลังเวลา 60 วัน กาแฟ 1 ลังรับ 20 วัน

บุษบา สมภูมิ

Add Friend
Kungnoi080

นพรัตน์ ริชเชส

Add Friendning2503

มัทธนา ลือหาญ
Greece
Add Friend MattanaMongLueharn
Nam
Luxembourg
Add Friend namlove
Suchanan Bärtsch -Notayot
A Coruña Spain
Add Friend suscha27
Vipawee Masanthaih
Brescia Italy

Add Friendvippykan