ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ

ระดับตำแหน่งและเงื่อนไข

Suchanan Bärtsch -Notayot
A Coruña Spain
Add Friend suscha27
Nam
Luxembourg
Add Friend namlove
Vipawee Masanthaih
Brescia Italy

Add Friendvippykan

มัทธนา ลือหาญ
Greece
Add Friend MattanaMongLueharn